top of page
Ara

Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kuruldu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 465’inci maddesinde Bakanlığın taşra teşkilatı kurmaya yetkili olduğu ve Serbest Bölge Müdürlüklerinin doğrudan Bakanlığa bağlı olduğu; 509’uncu maddesinde ise taşra teşkilatının ihtiyaca göre İl Valisine bağlı il kuruluşları, kaymakama bağlı ilçe kuruluşları veya doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşlarından bir veya birkaçından oluşacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca ve 18/02/2019 tarih ve 29 sayılı Bakanlık Makamı Onayı muvacehesinde mülga Ekonomi Bakanlığı ile mülga Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı taşra kuruluşları birleştirilerek Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatı kurulmuştur.

Doğrudan merkeze bağlı 19 adet “Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü” ile valiliklere bağlı 81 vilayette “Ticaret İl Müdürlüğü” kurulmuştur.


Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page