Ara

İhracat İşlemleri-Özel Fatura (Genelge 2019/5)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü


Sayı   : 52707093-010.06.01- E-00042143118

Konu :GENELGE 2019/5


Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, Türkiye'de ikamet etmeyenlere  özel fatura ya da gümrük beyannamesi kapsamında ihraç edilmek üzere geçici  depolama  yerlerine konulacak eşyanın gümrük işlemlerinin ne şekilde tekemmül ettirileceği konusunun açıklığa kavuşturulmasına ihtiyaç bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, eşyanın geçici depolama yerlerine teslim edilerek ihracat işlemlerinin buralardan yapılmak istenilmesi halinde işlemler aşağıda belirtildiği şekilde yürütülecektir.

A. İşlemlerin Özel Fatura Kapsamında Yapılması Halinde;

Gümrük Yönetmeliği'nin 417 nci maddesi uyarınca, ihracat eşyası özel fatura düzenlenerek, özel fatura işlemi yapmaya yetkili gümrük müdürlüklerine bağlı geçici depolama yerlerineÖzel fatura, ilgili memurca kayda alınır.İhracat eşyası geçici depolama yerinde bir ay kalabilir. Talep edilmesi halinde üç aya kadar ek süre verilebilir.Eşya, yurt dışı edileceği taşıma aracına yüklenmek üzere götürülür. Eşyanın çıkışına ilişkin işlemler tamamlanarak, özel fatura onaylanır.Eşyanın sınır gümrük idaresinden çıkışı ile birlikte ihracata ilişkin işlemler tamamlanır.

B. İşlemlerin İhracat Beyannamesi Kapsamında Yapılması Halinde;

Gümrük Yönetmeliği'nin 417 nci maddesi uyarınca, ihracat eşyası, geçici depolama yerlerine konulur.İhracat eşyası geçici depolama yerinde bir ay Talep edilmesi halinde üç aya kadar ek süre verilebilir.İhracat beyannamesi kapsamı eşyanın kontrol edilmesinin gerekliği hallerde memurca gerekli kontroller yapılır.Geçici depolama yeri hava veya deniz sınır gümrük müdürlüğüne bağlı ise eşya, yurt dışı edileceği taşıma aracına yüklenmek üzere götürülerek eşyanın çıkışına ilişkin işlemler tamamlanır.Geçici depolama yeri hava veya deniz sınır gümrük müdürlüğüne bağlı olmakla birlikte, eşyanın çıkışı kara sınır gümrük müdürlüğünden gerçekleştirilecekse eşya transit beyanı ile kara sınır gümrük müdürlüğüne sevk edilir.Geçici depolama yeri bir iç gümrük müdürlüğüne bağlı ise eşya transit beyanı ile kara, deniz veya hava sınır gümrük müdürlüğüne sevk edilir.Eşyanın sınır gümrük idaresinden çıkışı ile birlikte ihracata ilişkin işlemler tamamlanır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör