top of page
Ara

Gümrüklerde Yetkisiz İş Takibi

T.C.  TİCARET BAKANLIĞI 

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü
Sayı : 82858591-161.99 [GGM-YETKİSİZ İŞ TAKİBİ] 22.03.2019 / 42830649


Konu : Yetkisiz İş Takibi


Yetkisiz iş takibinin önlenmesine ilişkin daha önce Bölge Müdürlüklerimize talimat yazılarımız gönderilmesine karşın, Bakanlığımıza son zamanlarda intikal eden dilekçelerde; halen gümrüklerde yetkisiz kişilerin iş takibi yapmasına imkan verildiği, bunun yanında gümrük müşavirliği firmalarınca ucuz iş gücü olarak görülerek gümrük idarelerine iş takibi için bu mahiyette personelin gönderildiği, hatta bazı gümrük müşavirliği firmalarınca sektörde fasoncu olarak tabir edilen kişilere asgari ücretler delinmek suretiyle iş takibi yaptırıldığı yönünde şikayetler ulaşmaktadır.

Bilindiği üzere, gümrük idarelerinde kimlerin iş takibi yapabileceği mevzuatımızda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu kişiler dışında gümrük idarelerinde yetkisiz kişilerin iş takibi yapmasına izin verilmemesi gerekmektedir.

Konuyla ilgili olarak muhtelif tarih ve sayılı yazılarımız ile zaman zaman gümrük idareleri uyarılmakla birlikte, yetkisiz iş takibine tevessül edilmemesi, yetkisiz kişilerin gümrük idarelerine gönderilmemesi ve belirlenen asgari ücretlere uyulması hususunda gümrük müşavirleri ve gümrük müşavirleri firmalarınca da azami dikkat ve özenin gösterilmesi gerekmekte olup bu konularda bütün üyelerinizin tekrar bilgilendirilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır Savaş MALKOÇ Bakan a. Genel Müdür V.

DAĞITIM:

Gereği;Bilgi;Tüm Güm. Müşavirleri DernekleriTüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Son Yazılar

Hepsini Gör

ความคิดเห็น


bottom of page