top of page
Ara

E-Teminat Mektubu Uygulaması Hakkında (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel MüdürlüğüSayı :85593407-157.01  08.03.2019 / 42408480


Konu :E-Teminat Mektubu Uygulaması Hakkında


İlgi :19.02.2019 tarihli ve 41782280 sayılı yazımız.


İlgide kayıtlı yazımız konusuna ilişkin olarak Genel Müdürlüğümüze intikal eden bazı olaylarda, ilgi yazımızda belirtilen bankalar tarafından gümrük idarelerine muhatap kağıt usulde düzenlenen teminat mektuplarının kabul edilmediği, teminat mektuplarının elektronik ortamda düzenlenmesini teminen bildirimlerde bulunulduğu ve işlemlerin gerçekleştirilmediği görülmüştür.

Söz konusu yazımız ekinde yer alan kullanım kılavuzunda da ifade edildiği üzere, gerek servisleri hazır olmayan bankalarca gerekse de hazır olup da tüm şubeleriyle uygulamaya geçemeyen bankalarca düzenlenen teminat mektuplarına ilişkin işlemlerin kâğıt usulden devam etmesi uygundur.

Bu bağlamda yükümlülerin mağduriyet yaşamaması ve işlemlerin sekteye uğramamasını teminen bankalar tarafından kağıt ortamda düzenlenen teminat mektuplarının kabulü hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page