top of page
Ara

Bitki Karantinası Uygunluk Yazısı-Transit TPS Entegrasyonu (Genelge 2019/3)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     : 73421605-106.05

Konu : Bitki Karantinası Uygunluk Yazısı-Transit TPS Entegrasyonu


GENELGE (2019/3)


İlgi: 27/04/2016 tarihli ve 2016/32 Sayılı Genelge.


İlgide kayıtlı Genelge ile TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Bitki Karantinası) 02.05.2016 tarihi itibariyle Tek Pencere Sistemi kapsamına alınmıştır.

Bu kapsamda; "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli, Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ" uyarınca "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği" (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/5) Ek-3 ve Ek-7 sayılı eklerinde yer alan ürünlerin bitki sağlığı kontrollerinin Türkiye Gümrük Bölgesine girişte yapılması gerekmekte olduğundan, mezkur TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Bitki Karantinası) kapsamı eşyanın karayolu ile transit rejimi kapsamında yurda giriş işlemleri aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:


A- Ortak Transit Rejimi kapsamında tescil edilen transit beyannameleri;

1-Kara sınır kapılarında, ilgili transit beyannamesinin sınır geçiş bildiriminin yapılması esnasında yükümlüsünce Tek Pencere Sistemi tarafından üretilen 0903 kodlu TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Bitki Karantinası) e-belgesine ait 23 haneli numara ilgili memura beyan edilir.

2-Sınır geçiş bildirimini yapacak memur tarafından, transit beyannamesinin “Faz 1- TPS Belgeleri” bölümünde 23 haneli numara kayıt edilerek sınır geçiş işlemi tamamlanır.

3-Belgenin, düşümlü olarak çalışır nitelikte olması veya ilgili mevzuat uyarınca eşyanın ithali esnasında da ibrazının gerekmesi halinde; ilgide kayıtlı Genelge uyarınca 23 haneli belge numarası/belge satır numarası ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında da beyan


B- Ulusal Transit Rejimi kapsamında tescil edilen Transit Beyannameleri;

1-Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yönünde kara sınır kapılarında yükümlüsünce ilgili transit beyannamesinin kalem sekmesinde, “sunulan belge” bölümünde 23 haneli belge numarası/belge satır numarası kayıt edilmek suretiyle tescil edilen transit beyannamesi gümrük idaresine gönderilir.

2-İlgili memur tarafından;

a) Hareket gümrük idaresi işlemleri tamamlanır.

b) Hareket gümrük idaresi kontrol işlemleri esnasında 0903 kodlu TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Bitki Karantinası) belgesinin yükümlüsünce eklenmesi gerektiği halde eklenmediğinin tespit edilmesi halinde, transit beyannamesinde değişiklik başlatılmak suretiyle 23 haneli numara eklenerek işlemler tamamlanır.

3- Belgenin, düşümlü olarak çalışır nitelikte olması veya ilgili mevzuat uyarınca eşyanın ithali esnasında da ibrazının gerekmesi halinde; ilgide kayıtlı Genelge uyarınca 23 haneli belge numarası/belge satır numarası ilgili gümrük beyannamesinin 44

no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında da beyan


C- TIR Karnesi İşlemleri;

1-Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yönünde kara sınır kapılarında TIR Sözleşmesi kapsamında hareket/sınır gümrüğünde görevli ilgili memur tarafından Volet-1 tescili esnasında kalem bilgileri bölümünde 23 haneli numara yazılarak ekle butonuna basılır.

2- İlgili memur tarafından;

a) TIR Karnesi işlemleri tamamlanır.

b) Hareket/sınır gümrük idaresi kontrol işlemleri esnasında 0903 TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Bitki Karantinası) belgesinin eklenmesi gerektiği halde eklenmediğinin tespit edilmesi halinde, TIR Karnesinde Volet-1 kaydında düzeltme yapılır, 23 haneli numara eklenerek işlemler tamamlanır.

3-Belgenin, düşümlü olarak çalışır nitelikte olması veya ilgili mevzuat uyarınca eşyanın ithali esnasında da ibrazının gerekmesi halinde; ilgide kayıtlı Genelge uyarınca 23 haneli belge numarası/belge satır numarası ilgili gümrük beyannamesinin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında da beyan

TIR Karnesine ilişkin işlemler, Sistemsel düzenlemelerin tamamlandığının duyurulması sonrasında uygulanacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır.

Rıza Tuna TURAGAY

Bakan Yardımcısı

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page