top of page
Ara

Bitki Karantinası Uygunluk Yazısı-Transit TPS Entegrasyonu (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü


Sayı     :73421605-106.05 22.02.2019 / 41905260

Konu   :Bitki Karantinası Uygunluk  Yazısı-Transit TPS Entegrasyonuİlgi      :11.02.2019 tarihli ve 41518409 sayılı yazımız.


İlgide kayıtlı yazımız ekinde yer alan 2019/3 sayılı “ Bitki Karantinası Uygunluk Yazısı, Transit- TPS Entegrasyonu konulu Genelge ile; "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği" (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/5) Ek-3 ve Ek-7 sayılı eklerinde yer alan ürünlerin bitki sağlığı kontrollerinin Türkiye Gümrük Bölgesine girişte yapılması gerekmekte olduğundan, mezkur TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Bitki Karantinası) kapsamı eşyanın karayolu ile transit rejimi kapsamında yurda giriş esnasında yapılacak işlemler belirtilmiştir.

Bununla birlikte, bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin, ülkemize giriş ve çıkışında bitki sağlığı açısından tabi olacağı hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere hazırlanmış olan 03.12.2011 tarihli ve 28131 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, 04.05.2015 tarihli ve 29345 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile değişik “Bitki Karantinası Yönetmeliği”nin 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrasında Ek-5’te listelenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin beyan ve bitki sağlığı kontrolünün giriş noktasında yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda belge kontrolü giriş noktasında yapılarak, ülke içinde başka bir yetkili kontrol yerine sevkine izin verilebileceği ve bu gibi durumlarda; ilk giriş noktasındaki inspektörler tarafından doldurulan ek-11’de yer alan örneğe uygun ‘Bitki Sağlığı Dolaşım Belgesi’ nin söz konusu sevkiyata eşlik edeceği ve söz konusu belgenin varış noktasındaki ilgili müdürlük tarafından isteneceği düzenlenmiştir.

Bu kapsamda, anılan Yönetmelik maddesi kapsamına giren ürünler için sınır gümrük idarelerinde bu Yönetmeliğin 7 nci maddenin 6 ncı fıkrasında belirtildiği şekilde işlem tesis edilmesi mümkün bulunmakta olup ; bu kapsamdaki eşyanın ithalat aşamasında mezkur Genelgenin A, B ve C bölümlerinin 3 üncü maddelerinde belirtildiği şekilde işlem yapılması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

Dağıtım:

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page