Ara

İhracatta Kağıtsız Gümrük Projesi

İHRACATTA KAĞITSIZ GÜMRÜK PROJESİ (Yükümlü Kılavuzu) Genel Hükümler Bakanlığımızca yürütülmekte olan “İhracatta Kağıtsız Gümrük...

TPS-Özel Fatura (Genelge 2019/15)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     : 73421605-404.14 Konu : TPS-Özel Fatura GENELGE (2019/15) "KDV Genel Uygulama...

TPS-Taahhütname (Genelge 2019/11)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :  73421605-106.05 Konu   :  TPS-Taahhütname GENELGE (2019/11) 20/03/2012 tarih...

CIF %1

T.C.  TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü Sayı : 22263645-385 Konu :CIF %1 Bakanlığımıza intikal...

Gümrüklerde Yetkisiz İş Takibi

T.C.  TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü Sayı : 82858591-161.99 [GGM-YETKİSİZ İŞ TAKİBİ]...

Alkollü İçki İhracatında Bandrol Uygulaması

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :52707093-140.99 14.03.2019 / 42592941 Konu   :Alkollü İçki İhracatında...

TPS-Tareks Tüketici Ürünleri İthal İzni

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Konu :TPS-Tareks Tüketici Ürünleri İthal İzni Sayı    :73421605-106.05  02.03.2019 /...

Transit Beyanlarında Damga Vergisi

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı   :96603261-120.01.02.11  06.03.2019 / 42314962 Konu :Transit Beyanlarında Damga...

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 306)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 15.03.2019-30715 Resmi Gazete GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 306)...